Wniosek o wykreślenie hipoteki – jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Poradnik kredytobiorcy9 czerwca, 2023
wykreślenie hipoteki

Inwestycja w nieruchomość, zwłaszcza gdy wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, jest ważnym krokiem w życiu wielu z nas. Dom lub mieszkanie to nie tylko miejsce do życia, ale również zabezpieczenie na przyszłość. Ale co się dzieje, gdy kredyt jest już spłacony? Czy nasza nieruchomość jest już w pełni nasza? Aby upewnić się, że jesteśmy jej jedynymi właścicielami, warto złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jak to zrobić? Jak złożyć wniosek? Przeczytaj artykuł.

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

Na czym polega hipoteka?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzyciela na wypadek niespłacenia zobowiązania. Powstaje m.in. w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości – wierzycielem jest wtedy bank.

Hipoteka gwarantuje, że w przypadku niewypłacalności dłużnika bank może przejąć nieruchomość na własność, aby zrekompensować utracone środki. W polskim prawie hipoteka jest zazwyczaj ustanawiana na rzecz banku, który udzielił kredytu hipotecznego, a dowodem na jej istnienie jest wpis do księgi wieczystej. To właśnie wpis do księgi wieczystej sprawia, że hipoteka staje się prawem o charakterze publicznoprawnym – jest widoczna dla każdego, kto sprawdza stan prawny mieszkania. Innymi słowy, każdy potencjalny nabywca nieruchomości może łatwo sprawdzić, czy nie ciąży na niej dług hipoteczny.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to istotny krok, który należy podjąć po spłacie kredytu hipotecznego. Chociaż – na logikę – spłata długu powinna automatycznie oznaczać koniec zobowiązań związanych z hipoteką, rzeczywistość jest inna. Proces ten wymaga złożenia oficjalnego wniosku do sądu rejonowego, w którym przechowywana jest księga wieczysta nieruchomości. Wykreślenie hipoteki daje gwarancję, że bank nie ma już żadnych roszczeń do nieruchomości, co jest szczególnie istotne w przypadku planowanej sprzedaży mieszkania. 

Zwolnienie hipoteki jest możliwe również przed spłatą kredytu – ale tylko wtedy, gdy przedstawimy bankowi inne zabezpieczenie niespłaconego kredytu (np. poprzez hipotekę na innej nieruchomości).

Kiedy jeszcze składa się wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Gdy chcemy refinansować kredyt hipoteczny (uzyskanie niższej raty poprzez przeniesienie kredytu do innego banku) lub np. sprzedać mieszkanie – przed transakcją sprzedaży obciążonej hipoteką nieruchomości. 

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Właściciel nieruchomości składa do sądu wniosek o wykreślenie hipoteki. Banki nie wykonują tej czynności za klienta, ale na podstawie przepisów Ustawy o księgach wieczystych i hipotece bank jako wierzyciel ma obowiązek dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, np. wystawić dokumenty do wniosku do sądu.

List mazalny do wniosku o wykreślenie hipoteki 

List mazalny potwierdza spłatę kredytu hipotecznego. Za pomocą tego dokumentu bank wydaje zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Uzyskanie tego pisma jest konieczne, by złożyć wniosek wniosek o wykreślenie hipoteki. 

Wykreślenie hipoteki – wniosek

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa się na formularzu dostępnym online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub do odbioru w sądzie rejonowym. Wniosek musi zawierać następujące informacje:

Do wniosku dołącza się również zaświadczenie od banku o spłacie kredytu (wspomniany list mazalny) oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej.

We wzorze o nazwie KW-WPIS, w sekcji Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki należy umieścić żądanie wykreślenia hipoteki w związku ze spłatą całej wierzytelności.

Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Opłata sądowa za wykreślenie hipoteki wynosi obecnie 100 zł, ale zawsze warto sprawdzić aktualne stawki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kredyt hipoteczny – przydatne wskazówki

Mimo iż nasza uwaga skupia się na końcowym etapie spłaty kredytu hipotecznego, czyli wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej, warto wspomnieć o ułatwieniu na wcześniejszym etapie procesu. Mowa o kalkulatorze kredytu hipotecznego – narzędzie to na podstawie szacunkowych wyliczeń pozwala zaplanować strategię spłaty kredytu, a tym samym skrócić drogę do chwili, gdy będziemy mogli złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki.

Warto też przyjrzeć się innym aspektom związanym z finansowaniem nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się, czy możliwe jest zaciągnięcie drugiego kredytu hipotecznego, zachęcamy do lektury artykułu Drugi kredyt hipoteczny – czy to możliwe.

Z punktu widzenia wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej innym istotnym zagadnieniem jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Czy warto skorzystać z tej możliwości, jeśli finanse na to pozwalają? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule https://policzkredyt.pl/poradnik-kredytobiorcy/wczesniejsza-splata-kredytu-hipotecznego/

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – podsumowanie

Proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej może wydawać się skomplikowany, ale warto pamiętać, że jest to ostatni krok na drodze do całkowitego uwolnienia się od zobowiązań związanych z kredytem hipotecznym. W końcu to nie tylko formalność, ale także osiągnięcie finansowe, które przynosi ulgę i satysfakcję.

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.