Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Poradnik kredytobiorcy5 stycznia, 2023
wcześniejsza spłata kredytu

Rekordowa inflacja a w jej konsekwencji spadek wartości pieniądza mobilizują kredytobiorców posiadających oszczędności do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Dodatkowo rosnące stopy procentowe sprawiają, że kredyt, który pozostał do spłaty jest dużo większy niż przed laty, ze względu na wysoki WIBOR.  Czy warto spłacić kredyt właśnie teraz i czy można dzięki temu więcej zaoszczędzić?  Odpowiadamy.

Kredyt hipoteczny wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata kredytu przebiega w kilku krokach:

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

  1. W pierwszej kolejności powinniśmy się skontaktować z ekspertem kredytowym, który pomoże nam wyliczyć jak będą się prezentowały wszystkie koszty, jakie musimy ponieść. Szczególnie dotyczy to pierwszych 3 lat kredytowania. W tym okresie wcześniejsza spłata jest często obarczona dodatkową prowizją. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu dla kredytów oprocentowanych według stopy zmiennej, wynosi maksymalnie 3% wartości spłacanej kwoty przez okres 3 lat od momentu zaciągnięcia kredytu.
  2. Kiedy już znamy wszystkie koszty powinniśmy skompletować wszystkie dokumenty, jakie umożliwiają opcję wcześniejszej spłaty. Niewykluczone, że odbędzie się to w drodze podpisana aneksu z bankiem.
  3. Termin spłaty, czyli konkretny dzień transakcji – ustalimy go z bankiem po dopełnieniu wszelkich formalności.
  4. Przelew – spłaty musimy dokonać na wskazane przez bank konto i w ustalonym wcześniej dniu.
  5. List mazalny – jest to pisemne oświadczenie banku potwierdzające, że wszystkie wierzytelności zabezpieczone hipoteką wygasły i jednocześnie zgoda na jej wykreślenie z księgi wieczystej. Część banków przesyła kredytobiorcy kwit mazalny automatycznie po zakończeniu umowy kredytowej. W niektórych przypadkach kredytobiorca musi o to zadbać sam, składając w placówce bankowej pisemny wniosek o list mazalny. Należy zrobić to dopiero po upewnieniu się, że bank rozliczył całkowicie kredyt, a więc zaksięgował wszystkie wpłaty i nie będzie już dochodził żadnych należności. Uprawnionym do złożenia wniosku jest właściciel nieruchomości widniejący w dziale II księgi wieczystej.
  6. Złożenie do sądu- Wydziału ksiąg Wieczystych wniosku o zdjęcie hipoteki ze spłaconej przez nas nieruchomości.

Jak obliczyć odsetki od kredytu?

W celu wyliczenia korzyści wynikających z wcześniejszej spłaty kredytu można posłużyć się pomocą eksperta kredytowego, który sprawdzi czy ta opcja jest dla nas rzeczywiście opłacalna. Informacji takiej powinien udzielić nam też bank, w jakim mamy kredyt hipoteczny. Możemy zrobić to też samodzielnie (szacunkowo) korzystając z kalkulatora raty kredytu hipotecznego.

Jakie są zalety wcześniejszej spłaty kredytu?

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Zgodnie z dokumentem wydanym wspólnie przez Rzecznika Finansowego oraz UOKiK kredytodawca musi zwrócić kredytobiorcy część pobranych opłat i prowizji. Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę zadłużenia, nie zapłacisz odsetek za „niewykorzystany” okres, na jaki udzielono kredyt.  Ponadto spłata ta umożliwia rezygnację z produktów bankowych, jakie zostały dołączone do kredytu, co także obniża kwotę zobowiązania i pozytywnie wpływa na zdolność kredytową.

Zobacz też: Jak obniżyć raty kredytu hipotecznego?

Kiedy nie otrzymamy zwrotu prowizji?

Niektóre umowy kredytowe zawierają zapis, że bankowi należy się rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed określonym terminem.  Rekompensata pobierana jest przy kredycie hipotecznym oprocentowanym zmienną stopą procentową przez bank wyłącznie, gdy spłata całości lub części zobowiązania nastąpiła w okresie 36 miesięcy (wspomniane wcześniej 3 lata) od dnia zawarcia umowy kredytowej.  Przy stałej stopie oprocentowania niestety bank zawsze może pobrać rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego.

Aby otrzymać zwrot, najpierw trzeba poznać wysokość należnej nam kwoty. Warto, więc najpierw wystosować do banku pismo, w którym prosimy o wyliczenie prowizji i innych opłat za okres wcześniejszej spłaty. Bank w ciągu 30 dni rozpatrzy wniosek. Jeśli tego nie zrobi albo wyda decyzję odmowną, możesz udać się do sądu.

O zwrot prowizji za kredyt można ubiegać się przez sześć lat od momentu całkowitej spłaty kredytu. Wynika to z zapisów Kodeksu Cywilnego. Warto jednak wniosek o zwrot prowizji z kredytu złożyć jak najszybciej.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznegoCzy zawsze warto?

Niekoniecznie. Jeśli całkowita spłata czy choćby znaczna nadpłata miałaby nas całkowicie pozbawić oszczędności nie jest to dobry pomysł. Zawsze może się pojawić jakaś niespodziewana sytuacja w życiu, jak choćby choroba czy utrata pracy, dlatego powinniśmy pozostawić sobie środki, które wystarczą nam na przynamniej 3 miesiące życia, bez znacznej utraty psychicznego komfortu.

Podobnie pierwszy okres kredytowania – 3 lata od czasu, kiedy podjęliśmy kredyt – to okres, kiedy spłata kredytu jest obarczona dodatkowymi kosztami prowizji. Trzeba przeliczyć czy na pewno nam się to opłaca. Dla przykładu koszt takiej operacji dla kredytu o wartości 300 tys. złotych to 9 tyś. Kolejny aspekt, jaki musimy rozważyć to sposób, w jaki pracują nasze oszczędności. Jeśli dzięki nim jesteśmy w stanie zarobić więcej niż wynosi oprocentowanie kredytu to wcześniejsza spłata kredytu nie będzie dla nas opłacalna.

Przeczytaj też: Refinansowanie kredytu mieszkaniowego

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.