Opis banku

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – bank uniwersalny, którego korzenie sięgają czasów międzywojennych. Założony został w 1929 roku. W skład Grupy Banku Pekao SA wchodzą między innymi: Centrum Kart SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, Pekao Direct Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Według danych z sierpnia 2022 roku kredyt hipoteczny oferowany przez bank Pekao SA pozwalał sfinansować do 90% wartości nieruchomości. Środki uzyskane z kredytu mogły zostać wykorzystane na zakup nieruchomości, wykup mieszkania lub spłatę kredytu zaciągniętego przez klienta w innym banku.

Złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji kredytowej nie wymagało wizyt w oddziale banku. Marża rozpoczynała się od poziomu 1,79%, ale warunkiem było skorzystanie z innych produktów bankowych. Kredytobiorcy mieli do wyboru stałą lub zmienną stopę procentową.

Pekao S.A.

Pekao S.A.

Siedziba: Grzybowska 53/57; 00-844 Warszawa

SWIFT: PKOPPLPWXXX

Kredyty oferowane przez Pekao S.A.:

Wartość nieruchomości
Wpłata własna
Kwota kredytu
Okres kredytowania