Kosztorys do kredytu hipotecznego – jak przygotować?

Poradnik kredytobiorcy20 marca, 2023
kosztorys do kredytu

Kosztorys do kredytu hipotecznego jest potrzebny na etapie starania się o kredyt na budowę i wykończenie domu oraz prace remontowe. Jest to dokument, który ukazuje przybliżone koszty, niezbędne do budowy lub remontu, wraz z harmonogramem prac. Warto wiedzieć, kiedy trzeba wykonać kosztorys dla banku (kredyt hipoteczny) i w jaki sposób krok po kroku się do tego zabrać.

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

Kiedy należy wykonać kosztorys do kredytu hipotecznego?

O kosztorys do kredytu hipotecznego jest się poproszonym przez bank w momencie składania wniosku kredytowego: na budowę domu, jego wykończenie lub prace związane z remontem nieruchomości.

Obowiązek przedstawienia kosztorysu spoczywa na kredytobiorcy. Nie oznacza to jednak, że trzeba stworzyć ten dokument samodzielnie. Niektóre banki oferują własne formularze, inne wymagają zatwierdzenia kosztorysu przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane.

Warto wiedzieć! Banki udzielające kredytów nie akceptują kosztorysów o charakterze ofertowym i zamiennym. To znaczy takich, które otrzymamy od wykonawcy prac budowlanych.

Jak samodzielnie stworzyć kosztorys budowy domu do kredytu hipotecznego?

Kosztorys do kredytu hipotecznego można kupić razem z projektem domu już za kilkaset złotych. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego biura kosztorysowego, które wyceni swoją pracę na minimum 1000 zł. 

Trzecią opcją jest samodzielnie sporządzony dokument. Jeśli ktoś podejmuje decyzję, że sam stworzy kosztorys budowy domu do kredytu, powinien skorzystać z pomocy kierownika budowy czy innej osoby, która ma doświadczenie w budownictwie.

Jak zatem samodzielnie napisać kosztorys dla banku, aby dostać kredyt hipoteczny?

Dobry plan uwzględnia następujące etapy:

Pierwszym elementem przygotowania kosztorysu do kredytu hipotecznego jest wypisanie wszystkich etapów budowy. Plan tworzy się na podstawie projektu budowy i powinien on zawierać następujący etapy: stan zerowy, surowy otwarty, surowy zamknięty i tak zwany „pod klucz”.

Drugi etap zakłada wypisanie listy materiałów budowlanych, użytych do realizacji poszczególnych etapów budowy lub remontu. Listę materiałów może przygotować architekt, który zajmuje się indywidualnym projektem.

Trzeci etap, czyli kosztorys budowy polega na oszacowaniu kosztów, poniesionych z tytułu zakupu materiałów i zapłatę za wykonanie poszczególnych usług budowlanych. Etap ten zwykle wymaga sporo pracy i zaangażowania. Szacując koszty trzeba stosować średnie ceny rynkowe, a nie np. sklepowe promocje, ponieważ bank może odrzucić kosztorys z zaniżonymi cenami.

Określenie terminów realizacji etapów budowy także powinno być wykonane z należytą starannością. Warto więc uzgodnić je z wykonawcami i dopiero wtedy ustalać harmonogram kosztorysu dla banku. Dlatego dobrze, by harmonogram zawierał bezpieczną rezerwę czasową. W przypadku niedotrzymania wskazanych w dokumencie terminów, bank może wstrzymać wypłatę kolejnej transzy środków. 

Warto pamiętać, że kosztorys powinien być realny, czyli musi bazować na rzeczywistych cenach artykułów i usług, a zawarte w nim terminy muszą być możliwe do zrealizowania.

Kosztorys dla banku – pomocne narzędzia

Sporządzając kosztorys dla banku, który udziela kredytu, należy brać pod uwagę zdolność kredytową. Wiedza o własnych możliwościach finansowych pozwoli oszacować, czy kogoś stać na nabycie nieruchomości i pomoże mu podjąć decyzję co lepsze: decydować się na zaciągnięcie kredytu od razu, czy odłożyć ją w czasie, na przykład do momentu uzbierania większego wkładu własnego.

Z pomocą wszystkim niezdecydowanym przychodzą narzędzia, takie jak kalkulatory kredytowe, które służą do obliczania zdolności kredytowej online, np. https://policzkredyt.pl/oblicz-swoja-zdolnosc-kredytowa/

By skutecznie wnioskować o kredyt hipoteczny, nie można pominąć kwestii wkładu własnego. Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego? W 2023 roku banki wymagają wkładu na poziomie 10-20%. Trzeba pamiętać, że zabezpieczeniem dla banku mogą być też inne środki kredytobiorcy, np. darowizna, wypłata z PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), inna nieruchomość.

Aby skutecznie uzyskać kredyt hipoteczny, należy przeanalizować swoje możliwości finansowe. Przy sporządzaniu kosztorysu dla banku warto skorzystać z profesjonalnych usług biura kosztorysowego lub kierownika budowy, który wyceni wszystkie materiały i usługi zgodnie z rzeczywistymi cenami. Trzeba także stworzyć harmonogram z bezpieczną rezerwą czasową, uwzględniający możliwe opóźnienia. Przestrzeganie tych wskazówek zwiększy szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.