Jak uzyskać list mazalny od banku po spłacie kredytu hipotecznego?

Poradnik kredytobiorcy5 lipca, 2023
list mazalny

Wkrótce planujesz spłacić kredyt hipoteczny? A może dopiero myślisz o wzięciu kredytu na zakup wymarzonej nieruchomości, ale najpierw chcesz jak najlepiej rozeznać się w tematach okołokredytowych? W obu przypadkach, warto wiedzieć, czym jest list mazalny i jak można go uzyskać po spłacie zobowiązania. Co konkretnie powinno być zawarte w liście mazalnym i jak można złożyć wniosek o jego wydanie?

Czym jest list mazalny?

List mazalny zwany również kwitem mazalnym to dokument, który jest potrzebny każdemu kredytobiorcy spłacającemu kredyt hipoteczny. Jako kredytobiorca, po uregulowaniu zaciągniętego zobowiązania musisz zadbać o to, aby hipoteka została formalnie wykreślona z IV działu księgi wieczystej. Aby było to możliwe, będziesz potrzebować wspomnianego już listu mazalnego.Nie wystarczy zatem samo spłacenie kredytu – gdy to zrobisz, zapis o hipotece wziąż będzie widnieć w KW. Możesz jednak to zmienić, składając wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych i dołączając do niego kwit mazalny.

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

Sprawdź również:
>> Wniosek o wykreślenie hipoteki – jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?
>> Ranking kredytów hipotecznych

Jakie informacje zawiera list mazalny?

Kwit mazalny zawsze musi być przygotowany na piśmie i podpisany przez wierzyciela hipotecznego lub osoby, które zostały upoważnione do jego reprezentowania.

Pod względem struktury, dokument tego typu jest stosunkowo krótki i prosty. Zasadniczo, zawsze powinien zawierać następujące informacje:

Dlaczego kredytobiorca musi mieć list mazalny?

Pamiętaj, że wpisy w księdze wieczystej danej nieruchomości są dokonywane z reguły na wniosek jej właściciela i zawsze w formie pisemnej. Z tego właśnie względu, jako właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką, po spłacie kredytu musisz zgłosić się do Wydziału Ksiąg Wieczystych i złożyć w nim dokumenty formalnie potwierdzające zmianę, która ma być dokonana w księdze wieczystej. Co ważne, Sądowy Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma możliwości, by samodzielnie sprawdzić, czy dane zobowiązanie zabezpieczone hipoteką zostało spłacone. Gdy zamkniesz kredyt pamiętaj więc, że jako osoba najbardziej zainteresowana usunięciem wpisu o hipotece, musisz z własnej inicjatywy zgłosić się z wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Hipoteka bowiem wygasa automatycznie po spłacie zobowiązania, ale wpis o hipotece nie jest automatycznie usuwany z księgi wieczystej nieruchomości. Kwit mazalny w takiej sytuacji oficjalnie potwierdza, że wierzyciel (bank) zgadza się na usunięcie wpisu, którego pierwotnie był beneficjentem.

Przeczytaj również:
>> Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Jak uzyskać list mazalny?

Aby uzyskać list mazalny, należy zgłosić się do banku i złożyć stosowny wniosek o jego wydanie (możesz to zrobić osobiście w najbliższej placówce stacjonarnej lub pocztą). Nie musi do być długi dokument – wystarczy kilka zdań zawierających kluczowe informacje.

Sformułuj swoją prośbę o wydanie listu mazalnego korzystając np. z formuły:

„Składam wniosek o wydanie listu mazalnego w związku z całkowitą spłatą kredytu hipotecznego wynikającego z umowy kredytowej nr … , celem wykreślenia hipoteki w księdze wieczystej o numerze …
Proszę o przesłanie dokumentu pocztą na adres: …”

Dodatkowo we wniosku o wydanie listu mazalnego warto podać swój aktualny numer telefonu, dzięki czemu bank będzie mógł się skontaktować, w razie ewentualnych pytań.

Pamiętaj zatem, że w takim wniosku nie może zabraknąć informacji o: numerze umowy kredytowej, numerze księgi wieczystej, uzasadnienia (np. całkowita spłata kredytu), a także sposobie i miejscu przekazania listu mazalnego.

To ważne: Kredyt hipoteczny to wieloletnie zobowiązanie. Może się więc zdarzyć tak, że w momencie spłaty zobowiązania, pierwotny bank już nie istnieje. Wówczas złóż wniosek o wydanie listu mazalnego w banku, który go przejął lub bezpośrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zanim złożysz wniosek, upewnij się jedynie, że bank rozliczył już całkowicie kredyt i zaksięgował wszystkie wpłaty, dzięki czemu nie będzie dochodził kolejnych należności.

W wielu bankach list mazalny uzyskasz nieodpłatnie – należy jednak liczyć się z tym, że niektóre instytucje wydają zaświadczenie za dodatkową opłatą. W takiej sytuacji koszt wydania kwitu znajdziesz w tabeli opłat i prowizji.

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.