WIBOR a WIRON. Podstawowe różnice

Poradnik kredytobiorcy11 stycznia, 2024
wiron a wibor

WIBOR oraz WIRON to dwa wskaźniki zmiennego oprocentowania kredytów. Drugi z nich za kilka lat ma całkowicie zastąpić WIBOR. Co charakteryzuje obydwa wskaźniki referencyjne i jakie występują między nimi różnice?

WIBOR – co to jest?

WIBOR to referencyjna stawka oprocentowania kredytów i pożyczek na polskim rynku międzybankowym. W naszym kraju funkcjonuje ona już od początku lat 90. XX wieku, a jej skrót pochodzi od nazwy Warsaw Interbank Offered Rate. Wskaźnik stanowi podstawę obliczania zmiennego oprocentowania w umowach kredytu. Jest on ustalany codziennie (w dni robocze) i określa koszt kredytów w polskich złotych. WIBOR wylicza się na okresy od jednego dnia do nawet 12 miesięcy:

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

Przykładowo, WIBOR 6M przedstawia prognozowane warunki na rynku międzybankowym w odniesieniu do kredytów na 6 miesięcy. Wskaźnik jest ustalany w oparciu o deklaracje odsetek, po których banki są w stanie udzielić pożyczek innym finansowym instytucjom. Stanowi on średnią arytmetyczną deklarowanych stóp, przy pominięciu skrajnych wartości. WIBOR ma znaczenie szczególnie dla kredytobiorców – zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Większość kredytów hipotecznych w Polsce opiera się bowiem o oprocentowanie zmienne – a WIBOR jest właśnie jednym z jego składników, tuż obok marży.

Ubiegając się o kredyt ze zmienną stawką oprocentowania, warto więc obserwować stopę referencyjną WIBOR. Jej wzrost wiąże się bowiem bezpośrednio m.in. ze wzrostem rat kredytów hipotecznych. Więcej informacji na temat stóp referencyjnych znajduje się w artykule: https://policzkredyt.pl/poradnik-kredytobiorcy/czym-jest-stopa-referencyjna-nbp/.

WIRON – co to jest?

WIRON – skrót od Warsaw Interest Rate Overnight – indeks, będący alternatywą dla WIBOR. Jego stworzenie miało na celu zwiększenie precyzji w wyliczaniu wskaźników odsetkowych, a co za tym idzie – wzrost stabilności systemu finansowego w naszym kraju. Tego rodzaju zmiana miała miejsce już w kilku innych krajach – m.in. w Szwajcarii czy Kanadzie.

Nowy wskaźnik referencyjny ukazuje rzeczywiste warunki zawierania depozytowych transakcji na rynku, dzięki czemu jest jeszcze bezpieczniejszy. Mowa o transakcjach zawieranych nie tylko wzajemnie między bankami, ale również między bankami a dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi. Bierze on pod uwagę transakcje jednodniowych depozytów niezabezpieczonych (O/N).

Całkowita zmiana WIBOR na WIRON przewidziana jest na koniec 2027 roku – początkowo miał to być rok 2025. Banki mogą jednak udzielać kredytów na podstawie nowego wskaźnika już od grudnia 2022 roku. Ma on stanowić jeden z najistotniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania polskich kredytów. Nie ogłoszono jednak jeszcze dokładnej daty, w której WIBOR przestanie być publikowany.

Jeśli interesują Cię szczegóły dotyczące wskaźnika WIBOR, więcej na jego temat przeczytasz w naszym artykule: https://policzkredyt.pl/poradnik-kredytobiorcy/na-co-wplywa-wibor/.

WIBOR a WIRON – podstawowe różnice

Pomiędzy wskaźnikami WIBOR a WIRON występuje kilka kluczowych różnic. Pierwszy z nich przedstawia prognozy związane z rynkiem i oprocentowaniem w ciągu najbliższych miesięcy.

WIRON skupia się z kolei na przeszłości, czyli na jednodniowych transakcjach, które miały już miejsce, np. w ciągu minionych kilku miesięcy. Ma to bezpośrednio związek ze sposobem obliczania tych dwóch składników – WIBOR uwzględnia dane transakcyjne, podczas gdy wskaźnik WIRON określa się na podstawie faktycznych transakcji. Odzwierciedla on także koszt pieniądza na znacznie szerszym rynku niż wskaźnik WIBOR, uwzględniając transakcje z dużymi przedsiębiorstwami czy instytucjami finansowymi innymi niż banki. W przypadku obydwu wskaźników administratorem jest GPW Benchmark.

Ważne! Aktualnie stawka WIRON jest niższa niż WIBOR. Oznacza to, że przy takiej samej wysokości marży z nowym wskaźnikiem raty kredytu hipotecznego oraz sam jego koszt mogą być niższe.

Jeżeli bierzesz pod uwagę wzięcie kredytu hipotecznego, zajrzyj do naszego rankingu kredytów hipotecznych i sprawdź, który bank okaże się dla Ciebie najlepszym wyborem.

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.