Kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej

Poradnik kredytobiorcy13 września, 2023
kredyt hipoteczny działalność gospodarcza

Zakup nieruchomości to przedsięwzięcie. Dla przedsiębiorców proces uzyskania kredytu hipotecznego może być trudniejszy: znalezienie odpowiedniego finansowania, które pozwoli na nabycie mieszkania lub domu i jednocześnie nie zagrozi płynności finansowej. W artykule omówimy specyfikę kredytów hipotecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zwracając szczególną uwagę na wymagania stawiane przez banki. Przyjrzymy się strategiom, które przedsiębiorcy mogą zastosować, by zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnych warunków finansowania. 

Kredyty hipoteczne – działalność gospodarcza

Kredyt hipoteczny to jedno z najpopularniejszych rozwiązań finansowych dla osób planujących zakup nieruchomości. Według Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym (…) kredyt hipoteczny to umowa, w której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

Dotyczy przede wszystkim nabycia lub utrzymania własności budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, własności nieruchomości gruntowej, udziału we współwłasności (budynku, lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej).

Myśląc o kredycie zabezpieczonym hipoteką na rzecz banku trzeba wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów:

Kwestią priorytetową jest zdolność kredytowa, czyli ocena kredytobiorcy pod kątem możliwości regularnej spłaty kredytu. Banki dokładnie analizują dochody oraz wydatki klienta, sprawdzają również historię kredytową. Osoby, które w przeszłości miały problemy z terminową spłatą zobowiązań, mogą spotkać się z ograniczeniami lub wyższym oprocentowaniem.

Ważnym elementem jest również wartość nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu – banki wymagają ekspertyzy wartości nieruchomości. Wysoka cena rynkowa nieruchomości z wkładem własnym wyższym niż wymagane minimum może przyczynić się do uzyskania korzystniejszych warunków kredytowania. 

Każda instytucja finansowa ma swoje kryteria i procedury dotyczące udzielania kredytów hipotecznych.

Zdolność kredytowa – działalność gospodarcza

Zdolność kredytowa w kontekście działalności gospodarczej to nic innego jak zdolność osoby prowadzącej przedsiębiorstwo do zaciągnięcia i spłaty kredytu. Ocena zdolności kredytowej oznacza ocenę zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny,dokonywaną przez kredytodawcę. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Nie jest tajemnicą, że banki najchętniej udzielają kredytów osobom zatrudnionym na na umowę o pracę na czas nieokreślony. Działalność gospodarcza nie stanowi jednak przeszkody w uzyskaniu kredytu na mieszkanie. Należy się natomiast liczyć z zaostrzonymi kryteriami oceny zdolności kredytowej – źródło zarobków w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej uznawane jest za mniej stabilne niż zatrudnienie w innej firmie. Wiąże się też z podwyższonym ryzykiem dla kredytowym i może generować wyższe koszty. Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt?

Banki oceniają zdolność kredytową przedsiębiorcy na podstawie analizy finansowej firmy, w tym przychodów, wydatków, przepływów pieniężnych oraz historii kredytowej właściciela. 

Dla instytucji finansowej znaczenie ma także stabilność dochodów, czyli osiąganie ich co miesiąc w zbliżonej wysokości –  firma przynosząca podobny dochód przez cały rok będzie oceniana lepiej niż działalność sezonowa.

Dodatkowo mogą być brane pod uwagę inne czynniki, takie jak branża, w której działa, oraz ryzyka związane z prowadzeniem działalności. Bank zwróci też uwagę na formę opodatkowanie firmu – najmniejsze szanse na kredyt hipoteczny mają osoby na ryczałcie i karcie podatkowej.  

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego przy działalności gospodarczej

By uzyskać kredyt przy jednoosobowej działalności gospodarczej, musisz spełniać warunki jak każdy kredytobiorca, czyli wykazywać zdolność kredytową, nie zalegać ze spłatą rat innych kredytów, mieć wkład własny (sprawdź też: mieszkanie bez wkładu własnego), a dodatkowo:

Poprawa zdolności kredytowej przy JDG

Poprawienie zdolności kredytowej przy działalności gospodarczej wymaga planowania finansowego. Przede wszystkim warto dbać o terminową spłatę wszystkich zobowiązań biznesowych i prywatnych, aby unikać negatywnych wpisów w bazach dłużników. Regularność i stabilność dochodów mają dla banku znaczenie, dlatego warto dążyć do zwiększenia przychodów firmy oraz dywersyfikacji źródeł dochodów.

Optymalizacja kosztów również może poprawić ocenę zdolności kredytowej. Dodatkowo zaleca się unikanie posiadania wielu krótkoterminowych zobowiązań i kredytów, które mogą obciążać firmowy budżet. 

Warto również systematycznie budować historię kredytową poprzez terminowe spłaty małych kwot czy korzystanie z linii kredytowych, co będzie pozytywnie odbierane przez potencjalnych kredytodawców. Unikaj opóźnień w płaceniu danin (zwłaszcza podatek dochodowy, VAT i składki ZUS). Jeśli planujesz większy kredyt w przyszłości, zastanów się nad konsolidacją bieżących zobowiązań, aby uprościć zarządzanie finansami i poprawić wizerunek w oczach banku.

Pamiętaj też o prowadzeniu oddzielnego konta firmowego (bank nie zobaczy Twoich prywatnych wydatków). Uzbieranie wyższego niż wymagany (10-20%) wkładu własnego może pozytywnie wpłynąć na decyzję kredytową.

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.