Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Poradnik kredytobiorcy14 kwietnia, 2023
dokumenty do kredytu

Planujesz zacząć starać się o kredyt hipoteczny, ale póki co chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty musisz skompletować, by złożyć wniosek? Standardowo banki wymagają m.in. dokumentów potwierdzających źródło oraz wysokość dochodów, a także dokumentację dotyczącą nieruchomości, która ma być objęta hipoteką. Co przyda się oprócz tego?

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

Podstawowe dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Pamiętaj, że każdy bank może mieć nieco inną listę dokumentów, którą trzeba przygotować przed staraniem się o kredyt. Zawsze jednak najważniejszym, a zarazem podstawowym dokumentem jest wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny. Oprócz tego bank poprosi Cię m.in. o:

Pozostała lista wymaganych dokumentów zależy choćby od rodzaju nieruchomości oraz celu kredytu (zakup gotowego mieszkania, budowa domu itd.).

Dokumenty do kredytu hipotecznego a praca

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę, bank poprosi Cię o dostarczenie zaświadczenia o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu (otrzymasz je u swojego pracodawcy) – najlepiej wypełnić w tym celu oficjalny druk bankowy. Co więcej, w większości banków niezbędne jest także dostarczenie potwierdzenia wpływu na konto, np. w formie wyciągu z rachunku bankowego. Możesz jednak tego uniknąć, o ile ubiegasz się o kredyt hipoteczny w banku, w którym już masz konto osobiste, na które pracodawca przelewa Ci wypłatę. W takiej sytuacji wystarczające może być oświadczenie o dochodach.

Jeżeli wykonujesz swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, musisz liczyć się z koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów. Potrzebne może być: zaświadczenie o zarobkach od zleceniodawców bądź umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Do tego konieczne mogą być rachunki z ostatnich 6 bądź 12 miesięcy, PIT-37 za ostatni rok (ewentualnie za 2 ostatnie lata) oraz wyciągi bankowe, które potwierdzą określone wpływy wynagrodzenia na Twoje konto.

Jeszcze inaczej kwestia dokumentów potrzebnych do kredytu hipotecznego wygląda u osób z własną działalnością gospodarczą. W takim przypadku bank może poprosić Cię o zaświadczenie o wpisie do CEIDG, numer NIP oraz REGON, PIT-36 za ostatni rok, rachunek zysków i strat za określony czas, ewidencję środków trwałych i stawek amortyzacyjnych, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ZUS czy US. Konieczne może być też przygotowanie wyciągu z książki przychodów i rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok i zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące.

W przypadku emerytów i rencistów, bank może prosić o dostarczenie: potwierdzenia prawa do świadczenia, decyzji o ostatniej waloryzacji otrzymywanego świadczenia, potwierdzenia wypłat (np. ostatni odcinek renty lub emerytury).

Dokumentacja dotycząca nieruchomości

W zależności od tego, czy planujesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego, musisz dostarczyć nieco inne dokumenty do kredytu hipotecznego.

Zazwyczaj bank prosi o dostarczenie: wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, pozwolenia na budowę, umowy przedwstępnej z deweloperem, odpisu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zakończeniu budowy i o samodzielności lokalu, rzutu nieruchomości potwierdzającego jej powierzchnię użytkową. Niezbędne mogą okazać się też dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera np. w formie potwierdzenia wniesienia wkładu własnego.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. W takim przypadku należy dostarczyć m.in. odpis z księgi wieczystej, umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, dokument, który będzie potwierdzać, że sprzedający jest właścicielem lokalu, dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego, potwierdzenie wysokości salda do spłaty (o ile nieruchomość jest objęta hipoteką), aktualną wycenę nieruchomości, dokument ze spółdzielni lub wspólnoty, który potwierdzi brak zaległości w opłatach.

Co potrzebne do kredytu hipotecznego – budowa domu

Jeśli Twoim marzeniem od zawsze była budowa własnego domu i za sprawą kredytu hipotecznego chcesz je w końcu zrealizować, musisz przygotować m.in. pozwolenie na budowę nieruchomości, akt notarialny, który potwierdzi prawo własności do działki, a także wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Poza tym, przyda się odpis z księgi wieczystej, operat szacunkowy, a także kosztorys wraz z harmonogramem prac związanych z budową.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego – zakup działki

Oprócz budowy domu czeka Cię także zakup działki, na której stanie nieruchomość? W takiej sytuacji musisz mieć dowód, że wniesiony został wkład własny. Przygotuj również decyzję o warunkach zabudowy (potwierdzającą możliwość rozpoczęcia budowy domu), wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający możliwość rozpoczęcia budowy oraz potwierdzający, że dany teren może być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Przyda Ci się również wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz odpis z księgi wieczystej.

Jak więc widzisz, dokumentów, które należy przygotować, by przystąpić do wnioskowania o kredyt hipoteczny jest sporo. Pamiętaj jednak, że na każdym etapie starania się o finansowanie, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych doświadczonych ekspertów finansowych, którzy pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję kredytową. W razie ewentualnych pytań warto także zgłosić się bezpośrednio do oddziału stacjonarnego banku, by na miejscu pozyskać kluczowe informacje.

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.