Alimenty a zdolność kredytowa

Poradnik kredytobiorcy28 sierpnia, 2023
alimenty a zdolność kredytowa

W przypadku sprawdzania zdolności kredytowej, jak również później, przy składaniu wniosku kredytowego w banku, potencjalny kredytobiorca musi ujawnić szereg danych dotyczących zarówno swoich przychodów z udokumentowanych źródeł, jak i swoich wydatków, obciążeń i zobowiązań. Jednym z elementów analizy finansowej są alimenty, których wysokość ma realny wpływ na oszacowanie zdolności kredytowej.

Alimenty

Regularne świadczenia na rzecz członków rodziny, które mają im zapewnić zaspokojenie uzasadnionych potrzeb, czyli alimenty, regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 128 KRO obowiązek ich świadczenia mają krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. 

Chcesz skorzystać z kredytu hipotecznego?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem o swoich możliwościach. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt.

Alimenty to świadczenia finansowe przekazywane w ramach środków utrzymania, a także wychowania lub wsparcia. Najczęściej dotyczą one dzieci, ale mogą również być przyznane na rzecz małżonków czy innych bliskich osób (obowiązek alimentacyjny).

Przyjęło się, że wysokość alimentów orzekana jest sądownie, po złożeniu pozwu przez ubiegającego się o nie, ale dopuszczalne, choć mniej popularne, jest ustalenie ich aktem notarialnym lub na drodze ugody mediacyjnej zatwierdzanej przez sąd. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę potrzeby osoby, która o nie występuje i możliwości finansowe osoby, która ma je świadczyć. Alimenty często stanowią znaczący element domowego budżetu i mają wpływ na sytuację finansową zarówno osoby je przekazującej, jak i otrzymującej.

Zdolność kredytowa 

Wysokość zobowiązania możliwego do spłaty przez osobę wnioskująca o kredyt to nic innego jak zdolność kredytowa (wnioskującego). Wskaźnik ten stosowany jest przez banki udzielające kredytów i pożyczek. 

Każdy bank korzysta ze swojego algorytmu pozwalającego określić prawdopodobieństwo, że wnioskujący o kredyt będzie w stanie spłacić zobowiązanie w wyznaczonym umową terminie. 

Zdolność kredytową można również obliczyć samodzielnie, korzystając z bezpłatnego narzędzia online, jakim jest kalkulator zdolności kredytowej. Po jednej stronie wyliczeń stoi okres kredytowania (np. 20 lat) i łączne zobowiązanie miesięczne (w tym raty innego kredytu, obciążenia karty kredytowej i alimenty), po drugiej – łączny dochód netto i wiek wnioskującego.

Pamiętaj, że wyliczenia służą wyłącznie celom informacyjnym, a przy kalkulacji zdolności kredytowej możesz się zwrócić do eksperta mFinanse, który porówna Twoją zdolność kredytową w różnych bankach i podpowie, jak uzyskać najlepszą zdolność kredytową. 

Co wpływa na zdolność kredytową?

Posiadanie zdolności kredytowej oznacza, że bank będzie skłonny udzielić wnioskującemu kredytu w określonej wysokości, na ustalony czas i z wyznaczoną wysokością raty kredytowej. Badanie zdolności kredytowej przez banki odbywa się przez przeprowadzenie analizy ilościowej i analizy jakościowej. Na podstawie analizy ilościowej bank wylicza, ile pozostaje kredytobiorcy dochodu rozporządzalnego. 

Czy alimenty wliczają się do zdolności kredytowej?

Alimenty mogą wpływać na zdolność kredytową – w zależności od tego, czy jesteś osobą je płacącą czy odbierającą.

Jeśli otrzymujesz alimenty, nie mogą one być traktowane jako źródło dochodu, ale niektóre banki biorą je pod uwagę jako wpływy, które zmniejszają wysokość wydatków gospodarstwa domowego. 

Jeśli jednak płacisz alimenty, sytuacja wygląda inaczej. W tym przypadku alimenty są traktowane jako stałe zobowiązanie finansowe, które obniża pulę comiesięcznych środków do dyspozycji wnioskującego i może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa – analiza ilościowa 

Pierwszym krokiem w analizie ilościowej jest ocena dochodów i ich źródło. Banki uwzględniają różne źródła dochodów, takie jak pensja, zyski z działalności gospodarczej, renta itp. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Im wyższe dochody, tym większa szansa na uzyskanie kredytu. 

Przyjęło się też, że najwyżej oceniane są umowy o pracę na czas nieokreślony oraz dobrze prosperujące firmy rozliczane na podstawie księgi przychodów i rozchodów. 

Analiza wydatków obejmuje koszty utrzymania (wydatki gospodarstwa domowego), takie jak czynsz, abonamenty, opłaty. Tu ważne też jest wskazanie liczby osób na utrzymaniu. Pod uwagę bierze się również zobowiązania finansowe i obecne zadłużenie: raty innych kredytów, obciążenia karty kredytowej, alimenty.

Zdolność kredytowa – analiza jakościowa

Analiza jakościowa skupia się na szerszym kontekście finansowym i życiowym klienta. Banki zwracają tu uwagę na stabilność zatrudnienia klienta; czy ma stałe źródło dochodów i czy może je udokumentować. Ocenie podlega staż pracy, zwłaszcza w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej – minimalny okres to 12 miesięcy. Dopiero co założyłeś firmę? Dowiedz się więcej o finansowaniu firm od pierwszego dnia działalności!

Do ważnych parametrów oceny zdolności kredytowej zalicza się wiek, płeć i stan cywilny. Banki sprawdzają też wykształcenie wnioskującego i branżę – wykonywany zawód, zajmowane stanowisko.

Kolejnym elementem jest historia finansowa, która obejmuje nie tylko spłacane w przeszłości kredyty, ale również inne zobowiązania, jak alimenty czy leasingi. Terminowość w spłatach i brak zaległości podnoszą zaufanie banku do klienta.

Cel kredytu również ma znaczenie. Jeżeli kredyt ma służyć zakupowi nieruchomości, co jest zabezpieczeniem dla banku, to zwykle jest to lepiej postrzegane niż kredyt konsumencki na bieżące wydatki.

Banki dokonują też oceny ryzyka, korzystając z różnych modeli, które pozwalają oszacować prawdopodobieństwo niewywiązania się klienta z jego zobowiązań. Analiza jakościowa – w połączeniu z ilościową – daje bankowi pełen obraz zdolności kredytowej klienta.

Inni czytali również

Jaką masz naprawdę zdolność kredytową?

Mandaty, alimenty, zajęcia, inne kredyty - to wszystko ma znaczenie!
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem finansowym.